Sídlo společnosti:

Druhlice 50,

Daleké Dušníky

pošta Dobříš

PSČ: 263 01

email: info@vitamelior.cz

Číslo účtu Raiffeisen Bank: 609107991/5500