Rate this post

Seminář začínal v jedenáct hodin. Na začátku se několik účastníků omluvilo, protože nemohli zůstat na celý seminář, ale chtěli využít přítomnosti právníka a položit mu několik palčivých otázek, které je nejvíce zajímali. Ostatní účastníci k této změně neměli výhrady, protože je tyto otázky také zajímali. Úvod semináře se proto změnil spíše na improvizovanou poradnu. Po odchodu spěchajících účastníků se pokračovalo v předem připravených osnovách semináře.

Nejprve pan přednášející pohovořil o problematice právního státu. Věnoval se vymezení pojmů a praktickým příkladům problematiky, které mohou trápit uprchlíky. Po vysvětlení pojmu měli účastníci vždy čas na položení otázek k doplnění porozumění problematiky.

Pro všechny přítomné bylo důležité porozuměti i tomu jaké mají práva a povinnosti.

Samozřejmě měli účastníci otázky ohledně právní oprávněnosti vpádu armády do jejich domoviny. Z čehož vznikla debata plná pocitů.

O přestávce byl podáván brokolicový krém, který všem velice chutnal. V rámci přestávky se pokračovalo v zanícené debatě.

Následující segment přednášky se věnoval převážně pracovnímu právu. Zejména se probírali pracovní smlouvy a zaměstnání přes agentury. Přítomní měli opět možnost pokládat otázky, které pan právník na místě zodpověděl.

Nakonec byli účastníci požádáni o zpětnou vazbu, která byla pozitivní. Také proběhlo pozvání na další seminář 18. března 2023 v 11 hodin a bude se věnovat státním symbolům České republiky,  doplňujícím odpovědím na položené dotazy z předchozích seminářů a připravované novelizaci „Lex Ukrajina“.

 

Všem velice děkujeme za účast a budeme se na Vás tišit zase někdy příště.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *