Rate this post

Dovolujeme si Vás pozvat na interaktivní seminář v Komunitním centru Husitská

Placení daní pro ukrajinské uprchlíky

V sobotu 2. 12. 2023 od 10:00 do 12:00 hodin a odpoledne od 12:30 do 16: 00 individuální konzultace
Lektorka Ing. Věra Tarhajová
Obsahem připravovaného interaktivního semináře je seznámení účastníku s pravidly, která se vztahují k daňové povinnosti v České republice.
Cílem semináře je přispět frekventantům k doplnění teoretických vědomost a potřebných praktických dovedností pro základní porozumění daňové povinnosti.
Individuální konzultace: každý účastník návštěvou semináře získává možnost 1 – až 1,5 konzultace problematiky daní, nebo pomoc při vyplňování daňového přiznání s lektorkou. Individuální konzultace budou v den konání semináře, nebo, po vyčerpání kapacity, v jinou dobu podle domluvy.
Kapacita pro ukrajinské uprchlíky je 15 osob.
Vzhledem ke kapacitě prostoru i individuálních konzultací doporučujeme objednání předem.
Kontakt: integrace@r-mosty.cz, tel pro objednání: 722109484

Podrobný obsah semináře
10:00 – 12:00 hodin.
Teoretická část:
1. Kdo má povinnost platit daň v ČR? Kdo je daňový poplatník? Typy daní v ČR.
Termíny pro podávaní daňového přiznání a platby daně.
2. Zákony upravující daňovou povinnost.
Stručně: Správní řád, Zákon o DP, Zákon o DPH
3. Pro OSVČ. Co ovlivňuje daňovou povinnost? Otázka paušálu a odpovědi na tuto otázku.
Skutečná daň.
4. Daňově uznatelné a neuznatelné náklady.
5. Vyplňování daňového přiznání.

Uvedení do praxe
12:30 – 16: 00 individuální konzultace
Individuální konzultace podle objednání, nebo na základě domluvy s účastníky interaktivního semináře do naplnění časové kapacity.
Tlumočení Vitaliya Hisem

Запрошуємо Вас на інтерактивний семінар у Громадському центрі Гусіцька

Сплата податків для українських біженців

Субота, 2 грудня 2023 року з 10:00 до 12:00 та у другій половині дня з 12:30 до 16:00 індивідуальні консультації
Викладач інж. Вера Таргайова
Зміст підготовленого інтерактивного семінару полягає в ознайомленні учасників з правилами, які застосовуються до податкових зобов'язань у Чеській Республіці.
Мета семінару – сприяти поглибленню теоретичних знань та набуттю необхідних практичних навичок для базового розуміння податкових зобов'язань.
Індивідуальні консультації: відвідавши семінар, кожен учасник отримує можливість 1 – до 1,5 консультацій з податкових питань або допомогу в заповненні податкової декларації з лектором. Індивідуальні консультації надаватимуться в день проведення семінару або, за наявності вільних місць, в інший час за попереднім записом.
Кількість місць для українських біженців становить 15 осіб.
У зв'язку з обмеженою кількістю місць та індивідуальними консультаціями ми рекомендуємо реєструватися заздалегідь.
Контакти: integrace@r-mosty.cz, тел. для бронювання: 722109484
Детальний зміст семінару
10:00 – 12:00.
Теоретична частина:
1. хто зобов'язаний сплачувати податки в Чехії. хто є платником податків. Види податків у Чеській Республіці.
Терміни подачі податкових декларацій та сплати податків.
2. Нарахування та сплата податку.
Коротко про це.
3. Для самозайнятих осіб. Питання одноразового платежу та відповіді на це питання. Власне податок.
4. Витрати, що підлягають та не підлягають оподаткуванню.
5. Заповнення податкової декларації.

Застосування на практиці
12:30 – 16:00 індивідуальні консультації
Індивідуальні консультації за попереднім записом, або за записом учасників інтерактивного семінару до заповнення часових можливостей.
Переклад Віталія Гісем


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *