Rate this post

Inkontinenční pomůcky pro ležící seniory a tělesně i mentálně postižené klienty na Ukrajině.
Informování o projektu v roce 2023
Charitní aktivity jsou důležité, protože pomáhají těm, kteří potřebují podporu nebo jsou ve
zranitelných situacích. Aktivity zmírňují akutní nedostatek, poskytují základní potřeby a tím
nezbytnou podporu. Kromě toho, mohou posílit komunitní soudržnost a povzbudit lidi
k empatii a solidaritě. Naše společné charitní aktivity předcházely i založení organizace Vita
melior. Jak plynul čas, tak se ukázala potřebná i otázka kvantifikace, proto jsme začali
počítat, a tak vznikl program Podpoříme 100 rodin. Je to náš minimální roční závazek.
Podpora inkontinentních ležících na Ukrajině je důležitá, protože tito jedinci často čelí
mnoha obtížím a výzvám, které asi není potřebné nikomu podrobně popisovat. Poskytnutí
vhodné péče a pomoci jim umožňuje zachování základní lidské důstojnosti.
Podpořili jsme 42 osamělých seniorů. Další podporu poskytují této skupině potřebných
nejčastěji věřící v jejích sousedství, nebo pečovatelky, které posílá sociální odbor úřadu
v obci. Dále pak 29 rodin, které pečují o ležícího seniora. 17 osaměle žijících invalidních
osob a 10 rodin, které pečují o invalidního příbuzného. Nesmíme opomenout ani
2 rodiny, které pečují o těžce invalidní dítě. Pomoc a podpora u vyjmenovaných skupin
potřebných bývá nejčastěji opakovaná.
Finanční prostředky na nákup inkontinenčních pomůcek, plen, podložek, materiálů pro
ošetřování bércových vředů a dekubitů byl v roce 2023 pořizovaný výhradně z prostředků
soukromých dárců. Prostřednictvím sbírkového konta „Pomozte těm, co pečují na
Ukrajině důstojně pečovat! Druhá výzva“, nebo od dárců, kteří posílali finance přímo na
účet organizaci formou daru. Všem patří veliký dík! Vážíme si jejich podpory a pomoci.

 


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *