Rate this post

Neformální skupina Boží pomoc v roce 2021

V kovidovém roce 2021 neformální skupina Boží milost pokračovala ve své obvyklé charitativní práci, která byla na více stranách komplikována měnícími se omezeními vzhledem k zhoršování, nebo zlepšování zamoření obyvatelstva nemocí.

Pomoc na Ukrajinu se z České republiky vozí přes tranzitní země, co bylo také nemalou komplikací. Zaměření podpory zůstává stále orientované na nejchudší a nejzranitelnější potřebné. Invalidní osoby, siroty, rodiny s více dětmi, rodiny vdov a seniory. Neformální skupina Boží milost se zaměřuje více na venkovské obyvatelstvo, které je vzdálené jiné distribuované pomoci. Podpora je také směřována do stacionárních sociálních služeb. Dva domovy pro seniory a jeden ústav pro mentálně postižené v oblasti Zakarpatské Ukrajiny jsou také dlouhodobými příjemci charitní pomoci.

Nejčastější podporou pro rodiny a jednotlivce jsou léky, pleny a potraviny. Do Ruska byly odesílány převážně pleny pro dospělé. Do Běloruska peníze pro onkologicky nemocné.

Neformální skupina Boží milost již léta pomáhá ve věznicích. Do věznic se nejčastěji posílají perníky, káva, kapučíno, čaj, hygienické potřeby a ponožky. Ponožky pro věznice pletou invalidní osoby na Ukrajině z příze, která je dodávaná z darů z České republiky. Věznice jsou v Nikolajevské a Dněpropetrovské oblasti.

Neformální skupina Boží milost pomáhá také s převozem zesnulých na Ukrajinu.

Jako předchozí roky, i v roce 2021, byla charitativní pomoc hlavně adresní, poskytována v místech a lidem, kteří ji potřebují neodkladně a opakovaně. Síť pomoci je budována dlouhodobě a je zárukou nezneužívaní darů pro jiné účely.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *