Rate this post

Interaktivní seminář v Komunitním centru Husitská Placení daní pro ukrajinské uprchlíky se i přes výraznou nepřízeň počasí povedl. V sobotu 2. 12. 2023 od 10:00 do 14:30 hodin probíhal výklad základních pojmů daňového systému v ČR. Lektorka Ing. Věra Tarhajová seznámení účastníku s pravidly, která se vztahují k daňové povinnosti v České republice a po ukončení teoretické části navázala na praktické individuální konzultace. Problematika daní by se mohla jevit nudnou, náročnou i nesrozumitelnou. Na našem semináři, vzhledem k zájmu jeho účastníku, se ukázalo, jak je dobře daňové problematice rozumět. Celkem bylo na semináři 13 účastníků. Možnost individuální konzultace přímo na místě využilo jenom několik.

Vzhledem k tomu, že každý účastník návštěvou semináře získává možnost 1 – až 1,5 konzultace problematiky daní, nebo pomoc při vyplňování daňového přiznání s lektorkou se ještě sejdeme.

Učastnící semináře byli spokojení.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *