Rate this post

Základy daňové gramotnosti cizinců v ČR – seminář 

Účelem připravovaného interaktivního semináře je seznámení účastníku s pravidly, která jsou potřebná pro zdárné odevzdání daňového přiznání. Způsob účetní agendy, kterou podnikatel vede, není rozhodující pro účast na semináři. Cílem semináře je přispět frekventantům k doplnění potřebných praktických vědomostí a dovedností pro naplnění deklarovaného účelu, kterým je odevzdání správně vyplněného daňového přiznání.

Seminář tak prospěje nejen jednotlivci, který bude seznámen se svými povinnostmi jimž bude moct zdárně dostát, ale i společnosti. U osob cizinců-podnikatelů je většinou informovanost v oblasti daní obecně na nízké úrovni. Tato skutečnost plyne částečně také z neznalosti jazyka a tím možné nedostupnosti potřebných informaci. Z pohledu zákona může být ale neznalost podmínek zaměňována s úmyslem nechtění plnit své daňové povinnosti vůči státu. Na semináři bude přítomen člověk se znalostí ukrajinského jazyka pro případ potřeby pomoci dorozumění v tomto jazyce.

Zlepšením finanční gramotnosti účastníků, a také odbouráním jazykové bariery přinese seminář, sice malý, ale přesto existující a reálný výsledek i celku naši společnosti.

Podrobný obsah semináře:

  1. Zákony upravující daňovou povinnost. Stručný přehled: Správní řád, Zákon o Daních z příjmu (DP), Zákon o Dani z přidané hodnoty (DPH)
  2. Kdo je daňový poplatník?
  3. Co ovlivňuje daň? Otázka paušálu a odpovědi na tuto otázku. Skutečná daň.
  4. Daňově uznatelné a neuznatelné náklady.
  5. Termíny pro podávaní daňového přiznání a platby daně. Úloha daňového poradce.
  6. Uvedení do praxe.

 

Seminář se bude konat 8. 12. 2021 od 14 do 19 hod.

Délka trvání semináře je 5 hodin

Místo konání semináře: Komunitní centrum Husitská,

Praha 3 – Žižkov, 130 00, Husitská 114/74.

Přihlášení na seminář je možné prostřednictvím přihlašovacího formuláře nebo na emailu organizace.

Přihlašovací formulář naleznete zde:

Rezervace místa přes email: info@vitamelior.cz

Rezervační poplatek: 400 Kč/osoba

Částka rezervačního poplatku zahrnuje účast na interaktivním semináři a pro každého

účastníka osobní konzultaci k vyplňování daňového přiznání nepřesahující 60 minut.

Účast bez zaplaceného rezervačního poplatku není možná.

Číslo účtu Raiffeisenbank pro rezervační platbu: 609107991/5500

Pro variabilní symbol uveďte číslo: 12821 a do zprávy pro příjemce uveďte své jméno.

 

Individuální konzultace se týká již daňového přiznání každého jednotlivého účastníka

semináře. Realizace konzultace může být osobní, po domluvené schůzce, nebo telefonická.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *